Изпълнителни дела-адвокат-по седебен ред събиране вземания

Преглед на обявите от ekspreskonsult_varna_, Дата: 09-09-2018
Изпълнителни дела-адвокат-по седебен ред събиране вземания
За контакт:
КАНТОРА ЕКСПРЕСКОНСУЛТ-ВАРНА
Тел.: 0895 38 48 65 0898 863044 052 643092
Изпращане на писмо
Сайт: registracia-na-firma-varna.pozvanete.eu
Изпълнителни дела-адвокат-по седебен ред събиране вземания от длъжници-защита от кредитори! Консултации и представителство при образуване и водене на изпълнителни дела, обжалване действията на съдебния изпълнител, защита при поръчителство и съдлъжници, спиране и прекратяване на изпълнителен процес.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА-СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ-ДЪЛГОВЕ ОТ
ДЛЪЖНИЦИ ПО СЪДЕБЕН РЕД-ЗАЩИТА
ОТ КРЕДИТОРИ -БАНКИ-АДВОКАТ-НИСКИ ЦЕНИ!
-СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ-ВЗЕМАНИЯ ОТ ДЛЪЖНИЦИ-ПО СЪДЕБЕН РЕД;
-ПРОУЧВАНЕ СЪСТОЯНИЕ НА ДЛЪЖНИКА; -ЕФЕКТИВНО СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ДЛЪЖНИКА; АДВОКАТ-НИСКИ ЦЕНИ!
ЗАЩИТА ОТ КРЕДИТОРИ- БАНКИ, ИНСТИТУЦИИ, ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА-ПО ЗАКОНОВ РЕД-АДВОКАТСКА КАНТОРА ЕКСПРЕСКОНСУЛТ-ВАРНА< br />Изпълнителни дела -
Консултации, съдействие и представителство при проучване имущественото състояние на длъжник, при обезпечаване на вземанията, налагане на обезпечителни мерки, при неизпълнение на задължения и събиране на вземания.
•Съдействие за събиране на вземания от фирми или физически лица чрез държавен или частен съдебен изпълнител (ДСИ или ЧСИ) - представителство по индивидуални казуси или перманентно правно обслужване
•Обезпечаване на вземанията по изпълнителни дела (запор на банкови сметки, възбрана на недвижими имоти, спиране на МПС от движение и др. )
•Разваляне на отчуждителни сделки, пречещи на кредитора да се удовлетвори (фиктивна продажба на цялото имущество и др. )
•Спиране и прекратяване на изпълнителни дела (поради изтекла давност и др. )
•Установителни искове за недължимост на принудително търсени вземания
•Ще Ви спестим ВРЕМЕ и ПАРИ
Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси професионално Адвокатско Облужване!
за контакти; Адвокатска Кантора ЕКСПРЕСКОНСУЛТ
ВАРНА ул Княз Николаевич 6, ВХ Б-ЧЕРВЕНИЯТ ПЛОЩАД
052 64 30 92 ;0895 38 48 65; 0898 86 30 44
Местонахождение:гр. Варна

ВАРНА ул КНЯЗ НИКОАЛЕВИЧ 6 вх. Б-ЧЕРВЕНИЯТ ПЛОЩАД, тел.: 052 64 30 92 08798 86 30 44, АДВОКАТСКА КАНТОРА ЕКСПРЕСКОНС

http://registracia-na-firma-varna.pozv anete.eu
Коментари
Коментирай обявата