Ликвидация/Закриване на ЕООД-ЕТ-Дззд-СД-ООД ЗАКРИВАНЕ НА ФИР

Преглед на обявите от ekspreskonsult_varna_, Дата: 13-09-2018
Ликвидация/Закриване на ЕООД-ЕТ-Дззд-СД-ООД ЗАКРИВАНЕ НА ФИР
За контакт:
КАНТОРА ЕКСПРЕСКОНСУЛТ-ВАРНА
Тел.: 0895 38 48 65 0898 863044 052 643092
Изпращане на писмо
Сайт: registracia-na-firma-varna.pozvanete.eu
Ликвидация/Закриване на ЕООД-ЕТ-Дззд-СД-ООД ЗАКРИВАНЕ НА ФИРМИ В КРАТКИ СРОКОВЕ!!
Извършваме бързи ПРОМЕНИ в Еоод-Оод-Ет-Дззд.
Продажба предприятие на едноличен търговец или ЕООД -Вписване на промяна на обстоятелства (преобразуване, продажба, ПРОМЕНИ на собственик, промяна на адрес-седалище, управител , съдружници продажба на дялове, увеличаване на капитала, довнасяне на уставен капитал, прекратяване и ликвидация )
СПЕСТЯВАМЕ ВИ ВРЕМЕ и ПАРИ!!!- без да ХОДИТЕ и ЧАКАТЕ на опашки в инстанциите вместо вас ще съставим и подадем документите за вашата регистрация или пререгистрация!!!
• Ще извършим вместо Вас цялата процедура по регистрация на Вашата нова фирма, независимо от правния и тип. •
Ще Ви консултираме БЕЗПЛАТНО компетентно какъв тип дружество да изберете за най-подходящата за вашата дейност фирма!!!
3. получавате всички документи и удостоверения необходими за да започнете веднага дейност!!!

ВАРНА ул КНЯЗ НИКОЛАЕВИЧ 6 вх. Б-ЧЕРВЕНИЯТ ПЛОЩАД, тел.: 0898 86 30 44 052 64

ВАРНА ул КНЯЗ НИКОЛАЕВИЧ 6 вх. Б-ЧЕРВЕНИЯТ ПЛОЩАД, тел.: 0895 38 48 65 052 64 30 92, ЕКСПРЕСКОНСУЛТ

http://registracia-na-firma-varna.pozv an ete.eu
Коментирай обявата